Een stijging van de WW in het onderwijs is in deze tijd van het jaar een terugkerend patroon, omdat veel tijdelijke contracten worden beëindigd.  (foto: UWV)
Een stijging van de WW in het onderwijs is in deze tijd van het jaar een terugkerend patroon, omdat veel tijdelijke contracten worden beëindigd. (foto: UWV)

WW verder omlaag in Groningen

Algemeen

MIDDEN-GRONINGEN - Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in juli verder gedaald. 

Eind juli telde Groningen 5.229 WW-uitkeringen. Dat is 1,6 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen nam af met 112 (2,1 procent) ten opzichte van vorige maand. In vrijwel alle sectoren daalde de WW, vooral onder WW’ers uit de bouw, zorg & welzijn, commerciële dienstverlening en uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de voedings- en genotsmiddelenindustrie waren er iets meer WW-uitkeringen. Voor het onderwijs is een toename van de WW in juli een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind juli was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder: 25,2 procent.

In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal WW-uitkeringen in juli heel licht met 0,3 procent: van 623 naar 626. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal uitkeringen in Midden-Groningen echter met 20,9 procent gedaald. Momenteel zit 1,9 procent van de beroepsbevolking zonder werk.  

Eind juli telde Nederland 156.636 WW-uitkeringen. Dat is 1,6 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder waren er nog 160.699 uitkeringen. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.063 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (2,5 procent). Een jaar eerder telde Nederland 224.227 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 67.591 uitkeringen, bijna een derde van het bestand (30,1 procent). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.