Woningen in de Groen van Prinstererstraat zijn nu dichtgetimmerd.
Woningen in de Groen van Prinstererstraat zijn nu dichtgetimmerd.

Eerste aanzet tot sloop van woningen in deel 5 Gorecht

Algemeen

HOOGEZAND - In de wijk Gorecht-West in Hoogezand is de eerste aanzet gegeven tot de voorbereiding van de sloop in het laatste te herstructureren deel van de wijk, de cluster Groen van Printerer.

Een aantal woningen is al dichtgetimmerd en de bewoners zijn voor een groot deel verhuisd naar het onlangs gereedgekomen vierde deel van de nieuwbouw, de cluster Goeman Borgesius. De bewoners die nu uit de te slopen huizen vertrekken hadden volgens woningcorporatie Lefier de eerste keus voor een nieuwe woning even verderop in de wijk, Woonveld Borgesius. ,,We hebben het bij lege woningen geprobeerd om met gordijntjes voor de ramen de buurt leefbaar te houden’’, aldus Lefier, maar dat is niet helemaal gelukt. De ruiten werden herhaaldelijk ingegooid en daarom zijn de lege huizen nu met houten platen dichtgespijkerd. Enexis heeft inmiddels alle energieleidingen uit de woningen verwijderd. Er wordt volgens Lefier direct na de zomervakantie begonnen met het strippen van de woningen. De daadwerkelijke sloop start na 1 oktober en voor de kerstvakantie zijn alle woningen gesloopt en is het puin afgevoerd, zo laat Lefier weten.