José van Schie verricht de starthandeling. In de cabine Pieter Witzenburg.
José van Schie verricht de starthandeling. In de cabine Pieter Witzenburg.

Officiële start bouwplannen deel vier wijk Gorecht-West

Algemeen

HOOGEZAND – In Hoogezand gaf wethouder José van Schie donderdagmiddag samen met Pieter Witzenburg, directeur van Lefier Vastgoed, het startsein voor het bouwrijp maken van de vierde fase van de wijkvernieuwing in Gorecht-West.

De gemeente Midden-Groningen is onlangs gestart met het aanleggen van nieuwe riolering en bouwwegen, zodat Lefier deze zomer kan starten met de bouw van 73 duurzame sociale huurwoningen in die wijk. Eind januari is de sloop van de woningen aan de Goeman Borgesiusstraat afgerond. Het bouwrijp maken van het totale woonveld duurt tot de zomervakantie.

De verwachting is dat de laatste nieuwe woningen voor de zomer van 2022 klaar zijn. Tijdens het bouwrijp maken en de nieuwbouw wordt goed rekening gehouden met de bereikbaarheid van de bestaande woningen in het gebied.

Wethouder Van Schie zegt blij te zijn met de voortgang van het hele project. ,,Ik ben blij dat we nu kunnen starten met de bouw van deze energiezuinige woningen en het verder opknappen van de wijk. Het wordt een mooie wijk met betaalbare en goede huurwoningen’’, aldus Van Schie.

Witzenburg: ,,Sinds 2012 werken we met de gemeente aan de vernieuwing en verduurzaming van deze woonwijk in Hoogezand. Woonveld Borgesius is de voorlaatste fase van de wijkvernieuwing. Het nieuwe Gorecht-West is sindsdien ruimer en groener van opzet, met veel variatie in woningtypes en huishoudens. Ook deze 73 nieuwe, gasloze woningen krijgen weer een heel andere uitstraling dan de al aanwezige huizen.”

Er komen woningen van verschillende types: grotere en kleinere eengezinswoningen, levensloopbestendige en levensloopgeschikte woningen en een klein aantal patiowoningen. Het zijn nul-op-de-meter-woningen: woningen die bij normaal gebruik net zoveel energie opleveren als dat de bewoners verbruiken. De kosten voor energie zijn daarmee nihil of laag.