Raadsleden worden ter plekke bijgepraat over de onderdelen in Plan Groen.
Raadsleden worden ter plekke bijgepraat over de onderdelen in Plan Groen.

Raadsleden worden bijgepraat over Plan Groen

Algemeen

HOOGEZAND – Een aantal gemeenteraadsleden is donderdagmiddag met een oldtimer bus van het Nationaal Busmuseum in Hoogezand op enkele plaatsen in Midden-Groningen gaan kijken hoe met ‘Plan Groen’ wordt omgegaan.

Vertegenwoordigers van een aantal raadsfracties ging op pad in verband met Plan Groen, dat volgende week in de raadscommissie op de agenda staat. Eerst naar de gemeentewerf in Zuidbroek voor een presentatie en daarna naar de speeltuin aan de Vossenburcht in Muntendam, gevolgd door een kijkje aan de Kleinemeersterstraat in Sappemeer. Onderweg en op de diverse locaties in de gemeente werden de raadsleden bijgepraat over het plan en de (beeld)kwaliteiten die erbij horen. Vanuit dat plan worden de middelen geborgd die nodig zijn voor het uitvoeren van het beleidsplan ‘Mien toen, Mien stee’. 

Door het vaststellen van een basisscenario kan op een toekomstbestendige wijze uitvoering worden gegeven aan het vastgestelde beleid. Vanuit dit scenario worden de structuren, bedrijventerreinen en het buurtgroen op basisniveau onderhouden en de begraafplaatsen en het gebied rondom het gemeentehuis in Hoogezand op hoog niveau. De gemeenteraad heeft in 2022 een bedrag van 2 miljoen euro gereserveerd voor IBOR, dat het onderhoud uitvoert. Dat bedrag wordt verdeeld over wegen, kunstenwerken en groen. Voorwaarde voor de domeinen om te kunnen beschikken over de middelen is het opstellen van een plan ter onderbouwing van de benodigde extra middelen. Dat wordt nu via een raadsvoorstel uiteengezet. 

Komend najaar zal nog een integrale afweging plaatsvinden tussen Groen, Kunstwerken en Wegen voor het beschikbaar stellen van structurele middelen vanaf 2024.