Afbeelding

Inwoners Muntendam speeddaten met raadsleden

Algemeen

MUNTENDAM - De gemeenteraad van Midden-Groningen is zaterdag met een bus op pad geweest, met als doel om op verschillende plekken met de bevolking in gesprek te gaan. 

Hier was per locatie 30 minuten voor uitgetrokken. Om die reden gaf Ouderen Actief Muntendam (OAM) een vrolijk gekleurd zakje met informatie aan alle raadsleden. Hierin zaten flyers van alle activiteiten, berichtgeving wat er speelt in Muntendam en wat OAM graag voor haar bewoners van Muntendam gerealiseerd ziet. Veel punten zijn vorig jaar tijdens een raadsvergadering door de gezamenlijke ouderen groepen van M-G voorgedragen.

Helaas blijkt OAM nog niet bij alle raadsleden en griffie bekend te zijn. ,,Een enkeling dacht dat OAM de toneelvereniging is omdat er in het dorpshuis een flyer lag’’, zegt Karin Daniëls namens OAM. Tijdens de gesprekken met de raadsleden was één rode draad te horen. ,,Op bijvoorbeeld vragen wanneer er wekelijks een steunpunt voor een ambtenaar in Muntendam komt of hoe het zit met vervoer naar de omliggende dorpen, kwam als eerste een antwoord zoals men het in gedachten had om te doen. Daarop volgde dat de coronaperiode roet in het eten had gegooid. Op onze vraag wanneer de plannen uitgewerkt worden om alles alsnog te realiseren bleef het stil. Corona lijkt een makkelijke kapstok te zijn om je achter te verschuilen.’’ OAM heeft daarom gevraagd om opnieuw naar voren te kijken om voor de inwoners van Muntendam de contacten met de gemeente eenvoudiger te maken.