Door de twee paaltjes is deze oprit te smal voor een scootmobiel of driewielfiets. (eigen foto)
Door de twee paaltjes is deze oprit te smal voor een scootmobiel of driewielfiets. (eigen foto)

Fietspaaltjes en knelpunten geschouwd in Muntendam

Algemeen

MUNTENDAM - De gemeente Midden-Groningen heeft naar aanleiding van een rapport over fietspaaltjes en knelpunten in Muntendam een schouwing gedaan. 

Dit rapport, samengesteld door Ouderen Actief Muntendam (OAM), is afgelopen najaar aangeboden aan wethouder Patricia Nieland. Deze week is een medewerker van de gemeente met iemand van OAM door Muntendam gereden om de knelpunten te bekijken. ,,De medewerker had zelf al veel onderzoek gedaan door Google Earth te bekijken en langs verschillende benoemde problemen te rijden. Hierdoor had hij al een heel goed beeld en kon met oplossingen komen. Gezamenlijk hebben we alle punten nogmaals ter plekke bekeken en gesproken wat er op dat punt nodig is om de veiligheid te verbeteren. Te denken valt aan het aanpassen van de breedte van een fietspad of het verplaatsen van fietspaaltjes’’, zegt Karin Daniels namens OAM. 

Ouderen Actief Muntendam zet zich als vrijwilligersgroep in voor de oudere medemens. ,,Naast onze reguliere activiteiten hebben we afgelopen zomer hebben de fietspaden en andere knelpunten in beeld gebracht. Voorbeelden zijn gevaarlijke oversteekplaatsen voor scootmobielen en driewieler/duofietsrijders, maar ook voetpaden die blind eindigen waardoor men over de weg verder moet.’’ OAM heeft de inwoners van Muntendam gevraagd om situaties aan te dragen die mee konden worden genomen in het rapport. ,,Hierbij werd vooral de oversteekplaats bij de Nieuweweg genoemd. Hier zijn al meerdere personen gevallen over de vierkante hoeken omdat men met een pedaal of zijwiel van de driewielfiets deze hoek raakt.’’ 

Het rapport is volgens OAM meer bedoeld als een eyeopener dan als klachtenrapport. ,,Als je met open blik iets kunt bekijken, ligt soms de oplossing voor de hand zonder dat het heel veel geld moet kosten. Van elk punt hebben we foto’s gemaakt en de omschrijving van het probleem genoteerd. We hebben 23 punten binnen Muntendam gevonden die aandacht nodig hadden.’’ Nu is de vraag wat het moet gaan kosten. ,,Van daaruit wordt gekeken wat er gedaan kan worden. Het was in ieder geval zeer positief dat de gemeente Midden-Groningen haar medewerking wil verlenen.’’