Gedeputeerde Mirjam Wulfse. (foto: provincie Groningen/Erik Slot)
Gedeputeerde Mirjam Wulfse. (foto: provincie Groningen/Erik Slot)

Miljoen extra voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

Algemeen

REGIO - De provincie Groningen vult het bestaande Cultuurfonds voor Monumenten Groningen aan met 1 miljoen euro. 

Dit fonds stelt eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek en beeldbepalend pand in staat om een lening aan te vragen voor restauratie, herstel, herbestemming en verduurzaming van het pand. Gedeputeerde erfgoed Mirjam Wulfse: ,,Dankzij dit fonds hebben we sinds 2003 vele eigenaren kunnen ondersteunen. En die steun is ook hard nodig om die gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden binnen beschermde stads- en dorpsgezichten te kunnen behouden. En dat is belangrijk, want ons gebouwd erfgoed maakt dat wij onze omgeving herkennen en dat we ons thuis voelen. Het fonds is zeer succesvol en daarom stellen we nu nog eens 1 miljoen euro beschikbaar.”

Grote behoefte
De provincie stortte eerder al 2,1 miljoen euro extra in het fonds. Dit geld is inmiddels bijna uitgeleend. De behoefte aan financiële ondersteuning onder eigenaren is groot. Daarom is nu besloten om eenmalig 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Het Nationaal Restauratiefonds vult dat bedrag aan met 350.000 euro. De uitvoering van dit fonds wordt verzorgd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds. Op www.restauratiefonds.nl en www.cultuurfonds.nl staat meer informatie.

Het fonds bestaat sinds 2003 en is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Restauratiefonds. De provincie is de grootste partner sinds de start naast schenkers als het Scholten Kamminga fonds en het VSB Fonds. Eigenaren in de provincie Groningen kunnen de lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds tegen gunstige voorwaarden (bijvoorbeeld een lage rente). De rente en aflossing worden teruggestort in het monumentenfonds. Zo ontstaat een doorlopend en duurzaam fonds en kan het geld opnieuw worden uitgeleend voor nieuwe restauratieprojecten. Naast financiële hulp ondersteunen monumentencoaches van het Nationaal Restauratiefonds eigenaren die plannen of wensen hebben voor hun pand.