Wethouder Offereins: ,,De gemeente Midden-Groningen wil actief kwetsbaren helpen.''
Wethouder Offereins: ,,De gemeente Midden-Groningen wil actief kwetsbaren helpen.''

Meer hulp in Midden-Groningen voor kwetsbare inwoners

Algemeen

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen heeft tot 2028 elk jaar 252.000 euro beschikbaar voor kwetsbare inwoners. Dat geld krijgt de gemeente van het Rijk voor deze speciale doelgroep.

De Toeslagenaffaire was de reden voor de regering om gemeenten extra geld te geven. Dit extra geld moeten gemeenten gebruiken om kwetsbare inwoners meer en beter te helpen. Tot 2028 is er voor Midden-Groningen elk jaar 252.000 euro beschikbaar voor die kwetsbare inwoners. De gemeente maakt een plan voor de besteding van dat geld. Het plan is in de tweede helft van dit jaar klaar. 

B en W willen daar niet op wachten en hebben daarom nu al drie maatregelen genomen. Verantwoordelijk wethouder Evert Offereins: ,,Inwoners kunnen gemakkelijk tussen overheden en regels klem komen te zitten. Vooral toch al kwetsbare inwoners zijn daarvan de dupe. Dat heeft de Toeslagenaffaire pijnlijk duidelijk gemaakt. De gemeente wil actief helpen om die problemen op te lossen. We beginnen daarom meteen met drie duidelijke acties. Er zijn meer mogelijkheden en ideeën. Die nemen we op in een plan dat we later dit jaar zullen lanceren.’’ Ook de gemeenteraad vindt het onderwerp armoede belangrijk. De raad en het college willen weten wat de gevolgen zijn van het minimabeleid. Ook willen ze weten hoe de gemeente het gebruik van de regelingen voor arme inwoners kan verbeteren. Er wordt daarom een onafhankelijk bureau ingeschakeld om hier onderzoek naar te doen. 

Ook is er al de Voorzieningenwijzer: een project van drie woningcorporaties, de gemeente en Kwartier Zorg en Welzijn. De website en de medewerkers van de Voorzieningenwijzer informeren inwoners over inkomensondersteunende maatregelen. Mensen hebben mogelijk recht op bepaalde subsidies, toeslagen en gemeentelijke regelingen. De bedoeling is om inwoners financieel minder kwetsbaar te maken. Door zo goed mogelijk gebruik te maken van regelingen en beschikbare ondersteuning kunnen de vaste uitgaven van deze inwoners worden verlaagd.