Afbeelding

M-G houdt vast aan plan: 45 huizen erbij aan Verlengde Veenlaan

Algemeen

SLOCHTEREN – De gemeenteraad van Midden-Groningen houdt vast aan het oorspronkelijke plan van in totaal 45 woningen in het nieuwbouwplan aan de Verlengde Veenlaan in Slochteren. Dat is tegen de wil van een aantal bewoners.

,,Gemeenteraad, zorg er voor dat Slochteren weer een aansprekend dorp wordt waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.’’ Dat zeiden bewoners in een inspreekronde tijdens de raadsvergadering waar het bestemmingsplan werd behandeld. De gemeente wil er 45 nieuwe woningen bouwen in plaats van 23. Omwonenden zijn daar tegen en willen vasthouden aan die 23. ,,Reden van onrust zijn de uitspraken van een aantal fracties in de raadcommissievergadering van 20 april, waarin werd gesteld dat er meer woningen kunnen worden gebouwd dan is opgenomen in het voorliggend bestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan’’, aldus de insprekers. 

Daarin werd ook aangegeven dat de totstandkoming van dat plan een lange geschiedenis kent. Na de ontwikkeling van het plan ‘Molenstreek’ rond 2016, werd de eerste bouw hierbinnen gerealiseerd. Het toenmalige plan gaf een duidelijke verwachting ten aanzien van het bouwen en wonen aan de Verlengde Veenlaan. Dat plan werd een succes omdat, aldus de insprekers, er geen noemenswaardig bezwaren uit de omgeving kwamen, en ‘samen is er een uitgebalanceerd plan ontwikkeld waarin iedereen zich kon vinden’. ,,Binnen Slochteren zijn veel woningbouwmogelijkheden waarbij direct ook gewerkt kan worden aan de verloedering van het dorp. Aan de vervallen locaties als ’t Olderloug, de oude gemeentewerf, de haven, de voormalige school De Kinderboom, Limpe Haginastraat en het oude rioolgemaal. Die locaties kunnen heel erg interessant zijn voor woningbouw’’, aldus de omwonenden, die de raad opriepen ‘te zorgen dat Slochteren weer een dorp wordt waar we met z’n allen trots op kunnen zijn’. De gemeenteraad bleef er echter bij dat toch wordt vastgehouden aan de bouw van 45 woningen.