De grond tussen de Dassenburcht en het volkstuincomplex, waar de 10.000 bomen en struiken zijn geplant.
De grond tussen de Dassenburcht en het volkstuincomplex, waar de 10.000 bomen en struiken zijn geplant.

M-G legt bosplantsoen aan nabij Winkelpark Hoogezand

Algemeen

HOOGEZAND – De gemeente Midden-Groningen heeft een flink bosplantsoen aangelegd ten zuiden van het Winkelpark Hoogezand, achter de bouwmarkten Gamma en Praxis. 

Het bos is ter vervanging van elders in de gemeente gekapte bomen, een herplantverplichting die is opgelegd door de provincie. De locatie waar de bomen en struiken zijn geplant, aan de westkant grenzend aan de Dassenburcht en aan de noordkant aan de Valkenhorst (waar een aantal jaren geleden een crematorium zou komen) heeft de bestemming groen, waarbij bebossing is toegestaan. Deze plek valt in het bestemmingsplan Buitengebied Midden-Groningen, dat in februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad/

Er komen in totaal 10.000 bomen en struiken op dit stuk grond, waarbij de struiken aan de randen van het perceel komen. Het is verplichte herplant van de provincie in het kader van de Wet Natuurbescherming voor bomen die op andere plekken zijn gekapt, zoals op de Energieweg in Westerbroek waar nu Callex Noord is gevestigd. Er moet nog worden gekapt in de wijk De Dreven rond de Acacialaan, waar nieuwbouw van woningen komt. De herbeplanting naast het Winkelpark bestaat uit 10.000 bomen en heesters. Het zijn allemaal inheemse bosplantsoensoorten zoals de eik, berk, els, linde, haagbeuk, beuk, meidoorn, Kardinaalsmuts, Euonymus, sleedoorn, prunus, hazelaar en vuilboom.