De beoogde locatie voor het nieuwe kindcentrum in Muntendam.
De beoogde locatie voor het nieuwe kindcentrum in Muntendam.

College M-G kiest plek voor nieuw kindcentrum Muntendam

Algemeen

MUNTENDAM - De gemeente Midden-Groningen wil een nieuw Kindcentrum laten bouwen aan de Ruitershorn in Muntendam. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze locatie aangewezen voor de nieuwbouw en vraagt de gemeenteraad nu gevraagd om met die plek akkoord te gaan. In dit nieuwe Kindcentrum zullen de openbare basisschool Menterhorn, christelijke basisschool De Parel, Kinderopvang het Apenstaartje en peuterspeelzaal KaKa worden gevestigd. 

De Ruitershorn is het terrein waar vroeger het sportcentrum stond. Omdat beide scholen dringend nieuwe gebouwen nodig hebben, vindt het college het belangrijk de scholen en de kinderopvang uit de al eerder gepresenteerde centrumontwikkeling van Muntendam weg te halen. Die oorspronkelijke opzet stuitte ook op enige tegenstand vanuit de Muntendammer bevolking. De bouw van een kindcentrum op de Ruitershorn is volgens B en W eenvoudiger en kan naar verwachting sneller worden gerealiseerd. In het centrum van Muntendam zal het allemaal langer gaan duren om plannen uit te werken met alle andere partijen die daar ook een plek moeten krijgen.

Wethouder Patricia Nieland: ,,Op 3 maart is de gemeenteraad van Midden-Groningen akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het vlekkenplan Muntendam. In die plannen staat het kindcentrum gecombineerd met het dorpshuis in het centrum van Muntendam. We hebben daarover veel zorgen gehoord van Muntendammers. Daarom heeft het nieuwe college gevraagd te onderzoeken of de Ruitershorn een geschikte plek is en op steun van de scholen, de inwoners en andere belanghebbenden kan rekenen. Dat onderzoek hebben wij uitgevoerd en de uitkomsten leggen wij nu voor aan de raad. Een belangrijk onderzoek, omdat we hiermee willen zorgen dat de scholen en de leerlingen zo snel mogelijk een gebouw krijgen die voldoet aan alle eisen van deze tijd.’’

De Ruitershorn als plaats voor het kindcentrum Muntendam is een voorstel aan de raad. Op 2 februari 2023 beslist de raad over de definitieve plaats voor dat kindcentrum.