De Eurohal in Zuidbroek is een jaar lang het onderkomen van maximaal 500 asielzoekers.
De Eurohal in Zuidbroek is een jaar lang het onderkomen van maximaal 500 asielzoekers.

Asielzoekers eerder naar Zuidbroek door sluiting opvang elders

Algemeen

ZUIDBROEK – De noodopvang voor asielzoekers in de Eurohal in Zuidbroek is zo’n twee weken eerder open gegaan dan aanvankelijk de bedoeling was. 

Dat kwam mede doordat een opvanglocatie in Leek ontruimd moest worden. Zou de Eurohal aanvankelijk 5 oktober open gaan, nu was dat al in september. Bovendien was er, zo laat burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen desgevraagd weten, bewust niet gekozen voor een informatie/inspraakavond, maar konden inwoners van Zuidbroek in De Broeckhof individueel in gesprek met burgemeester en wethouders en mensen van het COA. 

Burgemeester Hoogendoorn: ,,Op 15 september is het collegebesluit genomen en de Eurohal was per 20 september beschikbaar. Eerst moest eigenaar Van der Valk toestemming geven en toen dat was gebeurd, werden ook de fractievoorzitters van de partijen in de raad onder embargo ingelicht.’’ Dat zette bij sommige partijen in de raad enig kwaad bloed, omdat die van niks wisten en het besluit al was genomen. Hoogendoorn geeft aan dat dat besluit aan het college van B en W was en niet aan de raad. ,,De fractievoorzitters hebben aangegeven er positief tegenover te staan en toen zijn we tot een positief besluit gekomen. En ze hebben zich netjes aan hun geheimhouding gehouden’’. 

Dat er weerstad vanuit de bevolking van Zuidbroek zou komen was te verwachten, maar daarbij gaat het volgens de burgemeester om slechts een heel klein deel. ,,De grootste categorie vindt het prima, er is een categorie die zich wel enige zorgen maakt en dan is er een hele kleine categorie die massaal tegen is. Die groep kun je niet overtuigen’’, aldus Hoogendoorn. Zou er wel gekozen zijn voor een informatie/inspraakavond, dan was de verwachting dat die kleine groep tegenstanders de overhand zou krijgen. ,,Daarom is er bewust gekozen voor één-op-één-gesprekken’’, besluit de burgemeester.