De Eurohal wordt grotendeels leeggehaald en in gereedheid gebracht voor de komst van de asielzoekers.
De Eurohal wordt grotendeels leeggehaald en in gereedheid gebracht voor de komst van de asielzoekers.

Inwoners van Zuidbroek niet gerust op komst asielzoekers

Algemeen

ZUIDBROEK - Inwoners van Zuidbroek zijn onaangenaam verrast door de komst van 500 asielzoekers naar de Eurohal. Ook enkele gemeenteraadsfracties hadden graag op de hoogte willen worden gebracht van de plannen, maar de fractievoorzitters blijken - onder geheimhouding - wel te zijn ingelicht. In een informatieavond in De Broeckhof werden nu ook omwonenden geïnformeerd en ze konden in gesprek daarover met de leden van het college van B en W.

Zoals vorige week gemeld gaat het COA de Eurohal in Zuidbroek gebruiken voor de opvang van 500 asielzoekers voor de duur van een half jaar met een mogelijke verlenging van nog eens een half jaar. Met een overeenkomst hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de gemeente Midden-Groningen afspraken vastgelegd om de opvang in goede banen te leiden, de verantwoordelijkheden vast te leggen en de belangen van de woonomgeving te behartigen. Burgemeester Hoogendoorn: ,,Deze afspraken waren voor het gemeentebestuur voorwaarde omdat de noodopvang verantwoord moet zijn, zowel voor de asielzoekers als zeker ook voor de woonomgeving. De vestiging van deze noodopvang heeft impact op de omgeving en daarom moet het COA in goed gesprek met de omwonenden. Ook daar zijn afspraken over gemaakt. De gemeente zal de ontwikkelingen in voortdurend contact met het COA nauwlettend in de gaten houden.”

Inwoners van Zuidbroek zijn er niet gerust op dat het allemaal vlekkeloos gaat verlopen en vrezen vooral voor overlast en een aantasting van de veiligheid. In De Broeckhof konden ze in gesprek met wethouders en het COA. De gemeenteraad is in grote meerderheid akkoord met de komst van de asielzoekers en de wijze waarop dat gaat.

B en W hadden alleen de fractievoorzitters op de hoogte gebracht. En dat stuit twee partijen, BBP-MG en BBB-LMG, tegen de borst. Zij hadden geïnformeerd willen worden. De andere fracties hebben daar dus geen moeite mee.

Inmiddels is begonnen met het gereedmaken van de Eurohal voor de komst van de asielzoekers.