De Eurohal in Zuidbroek wordt een jaar lang het onderkomen van maximaal 500 asielzoekers.
De Eurohal in Zuidbroek wordt een jaar lang het onderkomen van maximaal 500 asielzoekers.

Noodopvang voor 500 asielzoekers in Eurohal Zuidbroek

Algemeen

ZUIDBROEK - Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) gaat de Eurohal in Zuidbroek voor een half jaar in gebruik nemen als een noodopvanglocatie voor maximaal 500 asielzoekers. Aansluitend is een verlenging mogelijk van nog eens een half jaar. Bewoners van Zuidbroek en een deel van Noordbroek zijn daar per brief van in kennis gesteld.

Na een jaar stopt de noodopvang van asielzoekers in de Eurohal. Het COA is verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van deze locatie. Enkele weken geleden heeft het Rijk met provincies en gemeenten afspraken gemaakt om een doorbraak te forceren in de opvangcrisis voor asielzoekers. Deze asieldeal behelst de inrichting van opvanglocaties in heel Nederland en het op gang brengen van de doorstroming van statushouders. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen: ,,Het kabinet wil op die manier het functioneren van de asielketen in 2023 weer op orde hebben. Voorlopig zal er nog sprake zijn van acute nood in de opvang van asielzoekers. Op verzoek van de staatssecretaris is de gemeente Midden-Groningen in deze situatie bereid om in de tussentijd met de Eurohal noodopvang te bieden. We hebben het hier dus over een overbruggingsperiode, die in ieder geval niet langer dan één jaar mag duren. Dan is het voor ons klaar.”

Met een overeenkomst hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de gemeente Midden-Groningen afspraken vastgelegd om de opvang in goede banen te leiden, de verantwoordelijkheden vast te leggen en de belangen van de woonomgeving te behartigen. Zo is afgesproken dat de capaciteit van de politie in Zuidbroek wordt aangevuld met 24 uur per dag twee medewerkers van de Koninklijke Marechaussee. Zij worden ingezet voor de zorg voor de openbare orde en veiligheid in de woonomgeving van Zuidbroek. Het COA is zelf verantwoordelijk voor beveiliging op de locatie van de noodopvang.