Afbeelding

Vogelgriep op pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer

Algemeen

KIEL-WINDEWEER - Op een pluimveebedrijf in Kiel-Windeweer is de vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een zeer ziekmakende variant. 

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 102.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven, maar in de 3-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf zal door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. 

In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt nu een ophokplicht, afschermplicht en een vervoersverbod. Vanwege de besmetting in Kiel-Windeweer wordt zoals gebruikelijk een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Waar nodig volgen aanvullende maatregelen.