Kalkoenen.
Kalkoenen.

Vogelgriep vastgesteld op kalkoenbedrijf in Hellum

Algemeen

HELLUM - Op een kalkoenbedrijf in Hellum is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 16.000 kalkoenen op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen drie pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen negentien pluimveebedrijven, waaronder de twee onlangs besmette en geruimde bedrijven in Woltersum. De beperkingszone van 10 kilometer van de huidige uitbraak in Hellum overlapt deels met de andere 10-kilometerzones die voor de twee eerdere uitbraken in Woltersum zijn ingesteld en nog steeds van kracht zijn.

Voor de 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod, dat betrekking heeft op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels. Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. Deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.

In het kader van de besmetting op de locatie in Hellum wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.