Veel grof vuil en ander afval bij de verlaten en te slopen woningen.
Veel grof vuil en ander afval bij de verlaten en te slopen woningen.

Grofvuil gratis opgehaald in deel van Gorecht-west

Algemeen

HOOGEZAND – Met het langzaamaan leegkomen van de te slopen woningen in de wijk Gorecht-west, de cluster Groen van Prinsterer, komt er ook weer veel rommel, huisraad en grofvuil vrij. Dit kan gratis worden afgevoerd.

In het verleden leverde de afbraak van andere delen van de wijk nogal eens problemen en overlast op. Dat willen de gemeente en woningcorporatie Lefier nu voor zijn. Daarom is er met bewoners die hun huizen gaan verlaten. een afspraak gemaakt: ze mogen eenmalig hun afval gratis laten afvoeren. Lefier gaat de kosten van dat ophalen van het grofvuil die ene keer per woning voor haar rekening nemen.

,,Zo hopen we het een beetje leefbaar te houden’’, aldus de initiatiefnemers. Maar dat lukt niet altijd en daarom is er een afspraak gemaakt tussen de gemeente en Lefier om regelmatig door de wijk te rijden en troep zo snel mogelijk te laten weghalen.