Leden van historische vereniging Het Wold luisteren naar de lezing van moeder en dochter Van der Wal van museum Het Behouden Blik.
Leden van historische vereniging Het Wold luisteren naar de lezing van moeder en dochter Van der Wal van museum Het Behouden Blik.

Historische vereniging Het Wold weer bijeen in Froombosch

Algemeen

FROOMBOSCH - Nu de coronamaatregelen nagenoeg zijn verdwenen kan ook historische vereniging Het Wold de activiteiten weer oppakken. Afgelopen week organiseerde de historische vereniging de jaarvergadering in het nieuwe dorpshuis De Ruyten. 

De jaarvergadering werd bijgewoond door ongeveer veertig leden. Dat aantal is lager dan gebruikelijk; mogelijk dat corona op de achtergrond toch nog een rol heeft gespeeld. Aansluitend op de vergadering zijn moeder en dochter Van der Wal van museum Het Behouden Blik uit Uithuizermeeden met de bezoekers teruggegaan naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ze hebben iets verteld over blikken bussen en trommels zoals die vroeger werden gebruikt als verpakkingsmateriaal van onder andere levensmiddelen. Ook werd er koffie gezet op een manier zoals in die tijd gebruikelijk was: koffie met de hand malen en vervolgens de koffie opgieten met water. Het was een gezellige avond in een gemoedelijke sfeer.

Het eerste nummer in 2022 van periodiek ‘Het Wold’ valt deze week weer bij de leden van historische vereniging Het Wold in de bus. Gelukkig is het wel mogelijk geweest tijdens de coronapandemie om dit blad te laten verschijnen. Ook nu is het weer een goed gevuld nummer met diverse onderwerpen, mede dankzij verhalen ingediend door de leden. Ook publiceert de historische vereniging een aangrijpend verhaal over een kind dat aan het begin van de vorige eeuw een aantal jaren verbleef in het armenhuis van Slochteren. Losse nummers van ‘Het Wold’ zijn vanaf volgende week weer verkrijgbaar op de volgende verkoopadressen: DA-Readshop Spithoff in Schildwolde, Bouwmarkt-Postagentschap HUBO in Slochteren en dorpshuis De Ruyten in Froombosch.