Werkvoorzieningsschap Wedeka kampt met een financieel tekort.
Werkvoorzieningsschap Wedeka kampt met een financieel tekort.

Gemeente Midden-Groningen blijft tekort Wedeka dekken

Algemeen

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen doet niet al te moeilijk over de tekorten bij het werkvoorzieningsschap Wedeka en blijft die tekorten dan ook dekken.

Wedeka voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor inwoners die wonen in de voormalige gemeente Menterwolde. Bij Wedeka werken mensen met een arbeidshandicap. Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële resultaten van Wedeka. De raad kan met dat overzicht kennisnemen van de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de conceptbegroting voor het jaar 2023. De raad kan ook bezwaar maken tegen de conceptbegroting 2023. Omdat de begroting in lijn is met eerdere afspraken, adviseert het college de gemeenteraad nu om af te zien van het indienen van een bezwaarschift.

Wedeka heeft te maken met een financieel tekort. Dat komt doordat de Rijkssubsidie voor de WSW niet voldoende is gebleken en er een daling is van het personeelsbestand. Sinds 2015 is er namelijk geen instroom in de WSW meer mogelijk. Midden-Groningen betaalt daarom jaarlijks een extra bijdrage om het tekort te dekken.