Markus Ploeger: ,,Nu ook verantwoordelijkheid nemen voor een nieuw college.
Markus Ploeger: ,,Nu ook verantwoordelijkheid nemen voor een nieuw college."

Uitschakelen Kruzenga versnelt coalitiebesprekingen

Algemeen

HOOGEZAND - Na de uitschakeling door haar eigen fractieleden van Nette Kruzenga, die vijf van de zes raadsleden van BBB-LMG zag opstappen om een nieuwe eigen partij te vormen (Boer & Burgerpartij Midden-Groningen) lijkt er meer vaart in de coalitievorming te zijn gekomen. Verwacht wordt dat binnenkort de nieuwe coalitie bekend kan worden gemaakt.

De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen won de verkiezingen en is door de overige raadsfracties gevraagd het voortouw te nemen om te komen tot coalitievorming. Namens die fractie zijn er de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad van Midden-Groningen. De SP ziet af van verdere gesprekken en kiest ervoor om de komende vier jaar haar bijdrage te leveren vanuit de oppositie.

Uit de verkennende gesprekken blijkt dat alle partijen kiezen voor een zogenaamd raadswerkprogramma. In dit raadswerkprogramma wordt een aantal thema’s benoemd om te kijken op welke wijze de thema’s de komende jaren invulling kunnen krijgen.

Met de overige fracties zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd over een - als het kan - breed gedragen coalitieakkoord.

Alhoewel er met name met de fracties is gesproken over een coalitieakkoord op hoofdlijnen is natuurlijk ook gedacht over de vorming van een nieuw college van B en W. Uitgangspunt daarbij is dat ‘recht gedaan moet worden aan de verkiezingsuitslag’.

Fractievoorzitter van GemeenteBelangen Marcus Ploeger: ,,GemeenteBelangen, maar ook de tweede partij - nu Boer & Burgerpartij Midden-Groningen - moeten hun verantwoordelijkheid nemen en deel uitmaken van een nieuw college van B en W.”

De coalitiebesprekingen worden nu gevoerd met de Boer & Burgerpartij Midden-Groningen, CDA en VVD. Verwacht wordt dat uit deze vier partijen ook het nieuwe college van B en W zal worden gevormd. Of het college zal gaan bestaan uit vier wethouders of - zoals vier jaar geleden - uit vijf wethouders is nu nog onduidelijk.