De plek waar het Welkooppand afbrandde en waar het bedrijf graag naar terug wil.
De plek waar het Welkooppand afbrandde en waar het bedrijf graag naar terug wil.

B en W naar Raad van State na uitspraak over Welkoop

Algemeen

HOOGEZAND – Het college van B en W van de gemeente Midden-Groningen stapt naar de Raad van State in de kwestie rond de vestiging van Welkoop. De gemeente wil zoals eerder gemeld Welkoop niet weer op dezelfde plek hebben aan de Van Spilbergenkade, waar het bedrijf een aantal jaren geleden volledig afbrandde. De rechtbank stelt Welkoop in het gelijk en dus stapt de gemeente nu naar de Raad van State.

Op 26 augustus heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over het beroep van Welkoop tegen de geweigerde omgevingsvergunning voor (her)bouw van de winkel op die plek in Hoogezand. De rechtbank heeft het beroep van Welkoop gegrond verklaard. Het gemeentebestuur hecht, zo laat zij weten, groot belang aan een duurzame oplossing met Welkoop. Daarom wil het college blijvend in gesprek met de Welkoop-directie om mogelijkheden te bespreken. Hiervoor wordt op korte termijn opnieuw een gesprek gepland om een voorstel te bespreken dat passend is voor zowel Welkoop als voor de gemeente.

Tegelijkertijd hebben B en W besloten om tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Hiervoor is gekozen om de positie van de gemeente in het bereiken van een goede planologische invulling voor Hoogezand-Noord te beschermen. Het college ziet ‘inhoudelijke gronden en een aangescherpte motivering voor een geslaagd hoger beroep’.

De gemeente heeft andere plannen met het gebied waar Welkoop was gevestigd. Hoogezand-Noord moet volledig worden geherstructureerd, met afbraak van woningen, nieuwbouw en ook het verdwijnen van bedrijven aan het Winschoterdiep.