De historische scheepswerf Wolthuis in Sappemeer is , even in eigendom van de gemeente.
De historische scheepswerf Wolthuis in Sappemeer is , even in eigendom van de gemeente.

Gemeente koopt scheepswerf Wolthuis in Sappemeer

Algemeen

SAPPEMEER – De gemeente Midden-Groningen gaat de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer kopen voor een symbolisch bedrag, om het geheel daarmee te kunnen behouden voor de toekomst.

De historische scheepswerf is een Rijksmonument. Dat geldt voor het gebouw, maar ook voor het interieur. De huidige eigenaar is het Groninger Monumenten Fonds, maar dat wordt in de loop van dit jaar opgeheven. Het Monumenten Fonds heeft echter nog geen koper voor de historische scheepswerf gevonden. Het fonds heeft eerder een hypothecaire lening van de gemeente gekregen en die wordt nu kwijtgescholden. 

De gemeente koopt de historische scheepswerf, onder voorwaarden, voor het symbolische bedrag van 1 euro. De aankoop is, aldus burgemeester Adriaan Hoogendoorn, voor een korte periode, want de gemeente wil geen monumentaal vastgoed bezitten. De bedoeling is dat de historische scheepswerf daarna in eigendom komt van een partij met ervaring in monumentenbeheer met de nadrukkelijke eis dat de werf en bijgebouwen in hun huidige staat bewaard zullen blijven. Daarom wil de gemeente het pand op termijn voor eveneens een symbolisch bedrag, weer aanbieden aan een geschikte partner.