De wijk Gorecht-West, die voor een derde deel wordt geherstructureerd met veel gevarieerde nieuwbouw.
De wijk Gorecht-West, die voor een derde deel wordt geherstructureerd met veel gevarieerde nieuwbouw.

Tweede fase voor verbeteren veiligheid start in Hoogezand

Algemeen

HOOGEZAND -  Het NPG-project ‘Verbeteren Veiligheid Midden-Groningen’ gaat de tweede fase in met het aanwijzen van Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West als de eerste twee focuswijken. 

B & W hebben dat besloten na uitvoerig onderzoek door bureau Pro Facto naar het veiligheidsbeeld in Midden-Groningen. ,,We hebben gesprekken gehad met inwoners van die wijken en die zeggen ‘Gemeente, zet je in om wat aan de veiligheid te doen’. Dat zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn bij de start van de tweede fase van het project. Het project heeft een looptijd van 10 jaar. De eerste fase is gestart in oktober 2021. In deze fase moest extern onderzoek een scherp beeld opleveren van de onveiligheid en ernstige vormen van overlast en criminaliteit. 

Op basis van dit onderzoek zijn de twee focuswijken vastgesteld. Hoogendoorn: ,,We hebben enquêtes gehouden, wijkschouwen en infoavonden en zo zetten we een breed scala aan instrumenten in. Na deze wijken, als die goed in ontwikkeling komen, gaan we naar andere wijken, ook in Muntendam. De samenleving meer mobiliseren is ook een doel. We willen zo meer zicht hebben op de veiligheidssituatie.’’ 

Met het vaststellen van de focuswijken begint het project aan de tweede fase. Het doel van deze fase is om de veiligheid en leefbaarheid in deze wijken structureel te verbeteren met een gerichte, passende en krachtige aanpak. De versterking van de leefbaarheid van de wijken en dorpen is daarbij belangrijk. Het veiligheidsbeeld laat, aldus het onderzoek, zien dat de buurten Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West op het gebied van veiligheid het meest kwetsbaar lijken te zijn. Met het aantrekken van de veiligheidsregisseur en het aanwijzen van de eerste focuswijken gaat de wijkgerichte aanpak van start.