De gaswinningslocatie bij Kolham.
De gaswinningslocatie bij Kolham.

Regionale overheden maken geen bezwaar tegen wijziging gasbesluit

Algemeen

MIDDEN-GRONINGEN - De regionale overheden van Groningen maken geen bezwaar tegen het gewijzigde vaststellingsbesluit van het huidige gasjaar 2021-2022. Belangrijkste reden hiervoor is dat de risico’s van de verhoging vergelijkbaar zijn met de risico’s van het oorspronkelijke besluit en dat het Groningenveld nog steeds eind 2023 kan sluiten. Dit is volgens de overheden van groot belang voor de inwoners van Groningen. 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) verwacht dat het aantal bevingen met een winning van 4,5 miljard kuub niet toeneemt ten opzichte van de oorspronkelijke 3,9 miljard kuub. Ook op het gebied van schade verwacht SodM een zeer klein verschil tussen het oorspronkelijke en het gewijzigde besluit.

SodM concludeert wel dat de veiligheid van de inwoners van Groningen nog onvoldoende is geborgd, omdat er nog steeds adressen zijn die niet op norm zijn. SodM dringt dan ook aan op versnelling van de versterking, mede omdat het tempo te laag is om de toegezegde einddatum van 2028 te halen. Over versnelling in de versterkingsaanpak is de regio al in gesprek met de staatssecretaris. Daarnaast controleert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op verzoek van de regio of de woningen en gebouwen die uit de risicoanalyse van TNO komen al in het versterkingsprogramma zitten. De regio wil zo snel mogelijk de veiligheid van de inwoners in beeld hebben.

De regio zegt de inspanningen van de staatssecretaris om de in januari aangekondigde verhoging alsnog aanzienlijk te verlagen te waarderen. Daarnaast kiest de staatssecretaris voor een scenario waarbij het nog steeds zijn doel is het Groningenveld in 2023 definitief te sluiten, ondanks de internationale crisis op dit moment. Het zo snel mogelijk sluiten van het Groningenveld is altijd de belangrijkste inzet geweest van de regio.