Afbeelding

Dorpshuis Kolham zoekt nieuw bestuur

Algemeen

KOLHAM - Dorpshuis Kolham zoekt een compleet nieuw bestuur. ,,Het is een investering waar je veel voor terug krijgt. Een bestuursfunctie kost zoveel tijd als je erin kan en wil steken, maar daar krijg jij, en heel Kolham, heel veel voor terug’’, aldus een kersvers bestuurslid. 

,,Samen zorgen we voor een leefbaar Kolham waarin het dorpshuis en de sportzaal de ontmoetingsplek is voor alle culturele, sociale en sportieve activiteiten. Dat geeft je als bestuurslid van Stichting Dorpshuis Kolham enorme voldoening.’’ Het dorpshuis stelt haar faciliteiten ter beschikking aan verenigingen, stichtingen, school, bedrijven en particulieren. ,,Wij beschikken over een ruime accommodatie met gymzaal, huiskamer, toneel-/biljartzaal, bar en vergaderruimten, terras en professionele keuken.’’ Met alle aanwezige faciliteiten en een actief verenigingsleven heeft het dorpshuis een goede reputatie opgebouwd. 

Het dorpshuis is op zoek naar een nieuwe voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. De voorzitter is het gezicht van de organisatie. Hij of zij leidt de vergaderingen en het bestuur. De secretaris is de schrijver van het bestuur en dus van de stichting. Hij of zij schrijft brieven en andere stukken, archiveert brieven en bewaart afschriften van   verzonden brieven, maakt verslagen en notulen tijdens vergaderingen en waakt over de wet- en regelgeving. De penningmeester houdt de kas bij, beheert de bankrekeningen, doet en ontvangt betalingen, houdt het kas- en bankboek bij, maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen aan de hand van een begroting. 

Belangstellenden kunnen een mail sturen naar secr.mainschoar@gmail.com, er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen. Meer informatie is verkrijgbaar via 06-39500889.