De gaswinningslocatie in Kolham.
De gaswinningslocatie in Kolham.

Groningse overheden dringen aan op sluiting Groningenveld

Algemeen

REGIO - De Groningse overheden willen dat het Groningenveld per 1 oktober sluit. Alleen met dat besluit laat staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw zien de veiligheid van de inwoners van Groningen voorop te stellen.

Dat laten de overheden weten in hun advies voor het vaststellingsbesluit 2023-2024. Ook benadrukt de regio het belang van het zo snel mogelijk wettelijk vastleggen van de sluiting van het veld. Verder worden meerdere punten naar voren gebracht die voor schade, versterken en gezondheid onderdeel zijn van het eisenpakket van de regio als reactie op de parlementaire enquête.

Veiligheid voorop  
Voor komend gasjaar zijn er volgens de staatssecretaris drie mogelijkheden: sluiting van het Groningenveld per 1 oktober, het open houden van elf productieclusters met een gaswinning van 3,2 miljard m³ of het openhouden van vijf productieclusters met een winning van 1,5 miljard m³. Vanuit veiligheidsoogpunt voor de inwoners in Groningen adviseert de regio sluiting. Dit geeft ook het laagst mogelijk aantal gebouwen dat nog niet aan de veiligheidsnorm voldoet. Ook de conclusies en aanbevelingen van ‘Groningers boven gas’ benadrukken het belang van sluiting.

De inwoners van Groningen gaan al uit van het sluiten van het Groningenveld per 1 oktober. Dit kan volgens de regio een eerste stap zijn in herstel van vertrouwen. Met sluiting van het veld zijn de problemen nog niet voorbij. Want de bevingen gaan door, gebouwen voldoen nog niet aan de veiligheidsnorm en ook blijft schade ontstaan. Daarom moet de oorzaak van de problemen zo snel mogelijk weggenomen worden en moet langdurig gewerkt worden aan herstel voor inwoners van Groningen. Dit geldt ook voor de mentale gevolgen, specifiek bij jongeren.

Versterkingsopgave
Daarnaast vindt de regio dat Vijlbrief zijn toezeggingen en wettelijke verplichting na moet komen om gebouwen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen op te nemen in de versterkingsopgave. Bij de uitvoering hiervan moet het kabinet veel meer doen met de aanbevelingen uit ‘Groningers boven gas’. Groningen heeft een mens- en gebiedsgerichte benadering nodig, waarbij onaanvaardbare verschillen worden weggenomen, er een grotere rol is voor de eigenaar/bewoner en er aandacht is voor de sociale gevolgen van de versterking. De regio ziet dit onvoldoende terug in de kabinetsreactie op het rapport van de enquêtecommissie.

Ruimte bij schade-afhandeling
Als het om schade gaat zou het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voldoende wettelijke en financiële ruimte moeten krijgen om schade rechtvaardig en ruimhartig te vergoeden, ook buiten de aansprakelijkheid van NAM. Ook moet het mogelijk zijn om bij complexe en/of meervoudige schade een eenvoudige behandeling van de melding aan te bieden waarbij niet elke schade punt van discussie is.

De Groningse overheden adviseren jaarlijks over het vaststellingsbesluit voor het volgend gasjaar. Het advies wordt gegeven door de provincie Groningen, de gemeenten Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela en Westerwolde, de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.