Het provinciehuis in Groningen. (foto: provincie Groningen)
Het provinciehuis in Groningen. (foto: provincie Groningen)

Provincie Groningen sluit 2022 af met positief resultaat

Algemeen

GRONINGEN - Het college van Gedeputeerde Staten (GS) draagt een financieel gezonde huishouding over aan de komende coalitie. Dat blijkt uit de jaarstukken over 2022 die het college heeft gepresenteerd. 

GS leggen hierin verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven. Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een positief resultaat van 34,9 miljoen euro. De coronapandemie had ook begin 2022 nog grote invloed. Mondiale ontwikkelingen veroorzaakten bovendien een forse stijging van energieprijzen en inflatie. Dat de jaarrekening wordt afgesloten met een positief resultaat komt doordat een aantal projecten en activiteiten niet zijn uitgevoerd of nog niet zijn voltooid. ,,We gaan er vanuit dat de geplande projecten nog dit jaar worden afgerond en dat het geld, met goedkeuring van de staten, nog besteed zal worden.’’  

Toch zijn er ook mooie resultaten en ontwikkelingen. Groningen ligt op koers wat betreft wind op land en zonne-energie. ,,We zijn voorloper als het gaat om ontwikkeling van wind op zee en waterstofeconomie.’’ In het beekdal van de Ruiten Aa en de ecologische verbindingszone in Westerbroek is een ‘natuurlint’ van in totaal 2500 hectare afgerond. De aanleg van de verbinding tussen Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer is begonnen. Fietsveiligheid is een belangrijk onderwerp in het meerjarige Programma Mobiliteit en er is een succesvolle lobby gevoerd waardoor de Lelylijn, verbeteringen aan het bestaande spoor en de Nedersaksenlijn dichterbij zijn gekomen. Op het gebied van leefbaarheid zijn in 2022 negen subsidies binnen de regeling ‘zorg en voorzieningen’ verleend, is de ‘Week van Leefbaarheid en Brede Welvaart’ georganiseerd en zijn drie projectsubsidies verleend voor de woningmarkt in Oost-Groningen. 

De jaarrekening wordt op woensdag 12 juli behandeld door Provinciale Staten.