Een stinzenplantensoort bij de Fraeylemaborg: de Turkse lelie.
Een stinzenplantensoort bij de Fraeylemaborg: de Turkse lelie.

Stinzenplantenroute rond Fraeylemaborg

Algemeen

SLOCHTEREN - Op Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren staat de maand april in het teken van de stinzenplanten. Er is een mooie route uitgezet met informatiebordjes voor bezoekers.

De kracht van de stinzenplanten zit in de massaliteit, wat ze ook mooi te fotograferen maakt. Stinzenplanten zijn vrolijk bloeiende bolgewassen die vaak al in vroegere eeuwen zijn aangeplant. In het geval van de Fraeylemaborg heeft borgheer Hendrik de Sandra Veldtman de eerste aanzet tot de stinzenplanten gegeven. Rond 1800 zorgde hij voor een nieuwe Engelse aanleg van het uitgestrekte park en plantte vooral rondom de borg bolgewassen. Dit natuur- en cultuurbezit is dus al meer dan 200 jaar oud. 

Voorbeelden van stinzenplanten zijn de bosanemoon, gele anemoon, vingerhelmbloem, holwortel, bostulp en daslook. Ook de bekende krokus hoort tot de stinzenplanten. De Fraeylemaborg spant zich in om het bestand aan stinzenplanten zo goed mogelijk te beheren. Zo is het maairegime op de Bleek achter de borg aangepast en wordt er later gemaaid om de bollen kracht te laten opdoen na de bloei.