Het voormalige gemeentehuis in Muntendam wordt in gereedheid gebracht voor de opvang van vluchtelingen.
Het voormalige gemeentehuis in Muntendam wordt in gereedheid gebracht voor de opvang van vluchtelingen.

Gemeente blijft bij drie locaties voor opvang vluchtelingen

Algemeen

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen zal voorlopig geen extra opvanglocaties realiseren voor Oekraïense vluchtelingen.

Het Rijk en vandaaruit de Veiligheidsregio’s hebben gemeenten opgeroepen om opvanglocaties te creëren voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er wordt immers nog een stroom vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde land verwacht. In Midden-Groningen is het voormalige gemeentehuis in Muntendam ingericht om ongeveer honderd vluchtelingen op te kunnen vangen voor de periode van één jaar. De opening van die locatie is mogelijk al binnen twee à drie weken, maar niet eerder dan het moment waarop de bezettingsgraad van de andere gemeentelijke locaties - het voormalige Ruimteschip in Hoogezand en het oude gemeentehuis van Slochteren - daar aanleiding toe geeft.

De gemeente Midden-Groningen ziet op dit moment geen redenen om naast deze drie locaties nog andere gebouwen in de gemeente in gereedheid te brengen voor de opvang van vluchtelingen. Het opvangen van de vluchtelingen vraagt veel van de organisatie, zo laat de gemeente weten. In een periode na de coronapandemie en de druk die daardoor op de organisatie is ontstaan, is het een behoorlijke opgave geweest om in zo’n korte tijd de opvanglocaties op te zetten. Medewerkers zijn vrijgemaakt van werkzaamheden om per direct datgene te doen wat nodig is om de vluchtelingen uit Oekraïne in deze gemeente op te vangen. Dat heeft ook zijn impact op de voortgang van de reguliere werkzaamheden.