Ruth (links) en Anouk bij de maquette: overal in de hal zijn de gele handjes te zien die kinderen in het revalidatiecentrum moeten motiveren om te bewegen.
Ruth (links) en Anouk bij de maquette: overal in de hal zijn de gele handjes te zien die kinderen in het revalidatiecentrum moeten motiveren om te bewegen.

Profielwerkstuk Aletta-leerlingen Anouk en Ruth wordt uitgevoerd

Algemeen

HOOGEZAND - Het profielwerkstuk (PWS) dat Anouk Lieberom en Ruth Ribbels, twee Vwo-examenleerlingen van het dr. Aletta Jacobs College hebben ontworpen zal deze zomer echt worden uitgevoerd in het kinderrevalidatiecentrum van Beatrixoord in Haren.

De twee ontwierpen als onderdeel van hun profielwerkstuk een bewegingsstimulerende ingang voor het kinderrevalidatiecentrum in Beatrixoord. In het kinderrevalidatiecentrum van het UMCG worden kinderen door middel van bewegen geholpen om steeds zelfstandiger te kunnen leven na een ongeluk of aangeboren afwijking. Het idee voor dit ontwerp ontstond tijdens een gesprek met de tante van Anouk, die unithoofd is in het kinderrevalidatiecentrum.

Anouk en Ruth deden gedegen vooronderzoek: ze oriënteerden zich in Beatrixoord op manieren om de motivatie van de kinderen om te bewegen te vergroten. Ze maakten er foto’s en deden metingen. Een onderdeel van het onderzoek was het interviewen van medewerkers van de afdeling en met alle ingewonnen informatie gingen de dames aan de slag. Op school werd een maquette gemaakt voor de nieuwe ingang/hal van het kinderrevalidatiecentrum, waarna het ontwerp in Haren werd gepresenteerd aan medewerkers en directieleden. Het werd met enthousiasme ontvangen en goedgekeurd. Inmiddels is er budget voor aangevraagd en zal er rond de zomervakantie worden begonnen met de realisatie ervan. Beatrixoord heeft Ruth en Anouk uitgenodigd om dan ook te komen helpen.

Het profielwerkstuk (PWS) is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas havo en vwo. De leerlingen maken een werkstuk over een onderwerp dat past bij hun gekozen profiel en presenteren het aan publiek. Het PWS wordt gezien als een soort ‘meesterproef’. Na het examen wil Anouk (profiel CM) naar de Kunstacademie, Ruth (profiel NG & NT) wil psychologie of pedagogische wetenschappen studeren.