Afbeelding

Team Eropaf voor aanpak probleemschulden wordt voortgezet

Algemeen

HOOGEZAND – B en W van Midden-Groningen stellen de gemeenteraad voor om het NPG-project ‘IJsberg’ voor eigen rekening voort te zetten. Vanuit dit project opereert Team Eropaf sinds 2022 onder de paraplu van de Kredietbank en dat blijkt een succes.

Nog steeds hebben veel inwoners zorgen over geld. De kredietbank is er om inwoners te helpen weer rust te krijgen in hun geldzaken. In de praktijk blijkt echter dat de stap om hulp te vragen groot is, bijvoorbeeld door schaamte en stress. Het team Eropaf brengt daar verandering in door inwoners actief te benaderen, onder meer aan de hand van signalen van zorgverzekeraars en woningstichtingen. De inwoner bepaalt zelf wat hij of zij met de aangeboden hulp doet. Eind dit jaar eindigt het project ‘IJsberg’ en daarmee ook de financiering vanuit het Nationaal Programma Groningen. De medewerkers van Team Eropaf hebben bewezen dat zij een belangrijke bijdrage leveren om inwoners met geldzorgen te ondersteunen om daar uit te komen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat elke euro die wordt geïnvesteerd in het project 1,80 euro aan waarde oplevert.

Wethouder Evert Offereins ziet ook de voordelen van het team: ,,De omvangrijke problematiek en de goede resultaten van de afgelopen jaren rechtvaardigen de voortzetting van deze aanpak. Veel inwoners met problematische schulden hebben duidelijk baat bij deze persoonlijke benadering. Samen met de raad heeft het college armoedebestrijding deze bestuursperiode als een speerpunt aangemerkt. Ik ben daarom blij om te melden dat we successen boeken met deze aanpak.’’ 

De gemeenteraad neemt naar verwachting op donderdag 4 juli een besluit of ze zelf geld daarvoor beschikbaar wil stellen.