De net geplaatste zonnepanelen op het dak van het clubhuis van voetbalvereniging Hoogezand.
De net geplaatste zonnepanelen op het dak van het clubhuis van voetbalvereniging Hoogezand.

Midden-Groningen stimuleert energiebesparende maatregelen

Algemeen

HOOGEZAND – De gemeente Midden-Groningen gaat door met het stimuleren van energiebesparende maatregelen voor maatschappelijke organisaties.

De toegenomen energielasten zijn een groot probleem voor sportverenigingen, culturele instellingen en dorps- en wijkcentra. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat deze organisaties hun belangrijke functie binnen de samenleving kunnen blijven vervullen. Daarom is vorig jaar een voorstel uitgewerkt om deze organisaties te ondersteunen om energiebesparende maatregelen te treffen. Dat begint nu in de praktijk te werken. 

De gemeente heeft een voorstel uitgewerkt voor de besteding van 750.000 euro aan energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen, culturele instellingen en dorps- en wijkcentra. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling van maatregelen over de maatschappelijke organisaties. Daarnaast zet Midden-Groningen in op de meest effectieve maatregelen die resulteren in hoge en structurele energiebesparing. De keuze voor de besteding van deze financiële middelen is gebaseerd op een inventarisatie die in oktober 2022 heeft plaatsgevonden onder maatschappelijke organisaties. Zij zijn toen bevraagd op de gevolgen die zij ondervinden van de toegenomen energielasten. Voor dorps- en wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen met een eigen accommodatie is subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op www.midden-groningen.nl/subsidies.

Er zijn ook dorps- en wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen die een accommodatie huren bij de gemeente. Voor hen is de subsidieregeling geen oplossing. Daarom heeft de gemeente ook geld beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen in gebouwen die door dorps- en wijkcentra, culturele instellingen en sportverenigingen worden gehuurd. Hiervoor werkt de gemeente een investeringsplan uit. Een goed voorbeeld van een vereniging die gebruik maakt van deze maatregelen is voetbalclub Hoogezand, waar vorige week een begin is gemaakt met het plaatsen van veertig zonnepanelen op het platte dak van het clubhuis.