De Zuidbroeksterbrug, een van de bruggen in de gemeente Midden-Groningen.
De Zuidbroeksterbrug, een van de bruggen in de gemeente Midden-Groningen.

Rekenkamer M-G: te weinig zicht op onderhoud kunstwerken

Algemeen

HOOGEZAND – Er moet beter zicht komen op en verbetering van civiele kunstwerken in Midden-Groningen, waaronder bruggen. Efficiënt beheer en onderhoud van deze kunstwerken, zoals bruggen en tunnels, is noodzakelijk, maar een meerjarige planning voor de kosten van het onderhoud in de gemeente ontbreekt.

Tot die conclusie komt de Rekenkamer Midden-Groningen, een onafhankelijke onderzoekscommissie van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur erkent die tekortkomingen, maar wel wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw beleidsplan om het beheer op orde te krijgen. Nu is er geen meerjarige onderhoudsplanning en kan niet op lange termijn gestuurd worden. Ook de financiële planning is niet op orde. Zo wordt de gemeenteraad in sommige gevallen om extra krediet gevraagd. 

De rekenkamer geeft een aantal aanbevelingen hoe de gemeenteraad grip kan krijgen op civiele kunstwerken. Eén van de aanbevelingen is om het college te verzoeken het beleidsplan uiterlijk dit najaar voor te leggen aan de raad. Daarbij zou de raad uitgangspunten moeten vaststellen voor bijvoorbeeld onderhoud, duurzaamheid en bereikbaarheid van dorpen en wijken. Verder wordt aanbevolen om afspraken te maken over de informatievoorziening aan de raad en over het omgaan met risico’s. Het college zegt de bevindingen van de rekenkamer te erkennen en herkennen en geeft aan al gestart te zijn met inspecties, een meerjarenplanning en het nieuwe beleidsplan. Na besluitvorming over het nieuwe beleidsplan wil het college stappen zetten in de ontwikkeling van het beheer en onderhoud.

De rekenkamer voert zelf onderzoek uit naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde beleid van de gemeente. Meer informatie is beschikbaar op www.middengroningen.nl.