Afbeelding

Cursus bridge voor beginners in De Klabbe in Foxhol

Algemeen

FOXHOL - Bridgeclub Doublet ’81 organiseert binnenkort in Foxhol een bridgecursus voor beginners. Er zijn tenminste acht deelnemers nodig.

De cursus start op maandagavond 12 september om 19.30 uur in De Klabbe aan de Pluvierstraat 11. De lessen zijn wekelijks en duren tot 22.00 uur. In totaal gaat het om 12 lesavonden. De kosten bedragen 60 euro per deelnemer. Dit dient op de eerste avond te worden voldaan. Bij voldoende belangstelling is verlenging bespreekbaar.

Voor de cursus wordt onder andere gebruik gemaakt van lesmateriaal van de Nederlandse Bridgebond. Oefenmateriaal wordt ter beschikking gesteld. Communicatie tijdens de cursus vindt plaats via email. Opgave per mail bij de secretaris van BC Doublet ’81: Jos Hillemans, email: jos@hillemans.nl.