Vooralsnog geldt in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa's geen beregeningsverbod.
Vooralsnog geldt in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa's geen beregeningsverbod.

Waterschap kan nog steeds voldoen aan watervraag

Algemeen

TYNAARLO - In het werkgebied van waterschap Hunze en Aa’s is nog geen sprake van droogteproblemen. Het waterschap kan nog steeds aan de watervraag voldoen. De neerslag van afgelopen weekend heeft daarbij geholpen. Bovendien kan nog steeds water worden aangevoerd vanuit het IJsselmeer.

Hoewel de aanvoer via de grote rivieren naar het IJsselmeer uitzonderlijk laag is en het peil in het meer daalt, kan waterschap Hunze en Aa’s nog steeds gebruik maken van het IJsselmeerwater. Momenteel wordt driekwart van de maximale hoeveelheid IJsselmeerwater aangevoerd. Daarmee kan aan de watervraag in het gebied worden voldaan. Het waterschap verwacht dat de vraag in de komende weken afneemt.

Het neerslagtekort in Noordoost-Nederland is een stuk lager dan het landelijke tekort. De grondwaterpeilen liggen nog binnen de normale bandbreedte. In het Drentsche Aa-gebied kan geen water worden aangevoerd. Sommige plekken in de bovenlopen vallen wel al droog, maar dat is normaal voor de zomer. Wekelijks bekijkt het waterschap wat het gebrek aan neerslag voor gevolgen heeft voor landbouw en natuur.

In de gebieden waar water aangevoerd wordt leidt beregenen nog niet tot problemen, mits het tijdig gemeld wordt en beregenaars onderling afspraken maken over de verdeling en het moment van beregenen. Vooralsnog gelden er geen beregeningsverboden, ook niet in het Drentsche Aa-gebied waar alleen beregend kan worden uit grondwater. Waterschap Hunze en Aa’s houdt het grondwaterpeil en de gevolgen van de daling van het grondwater goed in de gaten.