De Noorderstraat is een gezellige winkelstraat en dat moet zo blijven, vinden de Sappemeersters.
De Noorderstraat is een gezellige winkelstraat en dat moet zo blijven, vinden de Sappemeersters.

VVD bezorgd over ‘migranten’ in panden in Sappemeer

Algemeen

SAPPEMEER – Het moet in het winkelgebied in Sappemeer niet zo worden als in de Kerkstraat in Hoogezand met leegstaande (winkel)panden die bewoond gaan worden door arbeidsmigranten. De VVD-fractie in de gemeenteraad van Midden-Groningen zegt daarover bezorgde signalen van inwoners te hebben gekregen en heeft het college van B en W dan ook een aantal schriftelijke vragen gesteld.

,,Wij zijn als gemeente hard bezig met de leefbaarheid en het aanzien van onze gemeente. Dat is bijvoorbeeld te zien in de aanpak van Hoogezand-Noord en het vlekkenplan in Muntendam. Echter zijn wij, net als onze inwoners, bezorgd over de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten in leegstaande winkelpanden, notabene in het historisch lint aan de Noorderstraat van Sappemeer’’, aldus de VVD fractie. 

De partij zegt te willen strijden tegen leegstand en verpaupering. ,,Deze panden nu laten bewonen door een relatief grote groep arbeidsmigranten terwijl de panden, bij ons weten, daar niet geschikt voor zijn, leidt niet tot verfraaiing van het straatbeeld. Het zorgt daarnaast voor onrust. Ook vragen wij ons af of deze panden voldoen aan de minimumeisen voor bewoning’’, aldus de VVD-fractie. ,,De VVD is voor een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, maar dit zal het vestigingsklimaat ernstig verslechteren’’, zo wordt gevreesd.

Het college van B en W wordt gevraagd op hoeveel locaties het bestemmingsplan ruimte biedt voor dit soort wonen. Ook wordt gesteld dat er aanvullend beleid moet komen, bijvoorbeeld door eisen te stellen ten aanzien van kwaliteit van bewoning en het aantal inwoners per appartement.

De VVD pleit verder voor de komst van een verhuurdersvergunning. De VVD vindt dat de gemeente de verhuurder moet kunnen aanspreken als er misstanden zijn in de kwaliteit van bewoning of achterstallig onderhoud. ,,Situaties zoals in de Kerkstraat moeten voorkomen worden’’, aldus de liberalen.