Vertegenwoordigers van de zes goede doelen met hun cheque. In het midden het overgebleven bestuur.
Vertegenwoordigers van de zes goede doelen met hun cheque. In het midden het overgebleven bestuur.

Buurtvereniging Het Noorderpark moet noodgedwongen stoppen

Algemeen

HOOGEZAND - Ze zouden graag zijn doorgegaan, maar de realiteit is helaas anders. Buurtvereniging Het Noorderpark in Hoogezand heeft zichzelf na 66 jaar opgeheven. Donderdagavond werd dat in wijkcentrum De Kern aan het Rembrandtplein een feit, waarbij de nog in kas zijnde gelden werden verdeeld onder een zestal goede doelen in de gemeente.

Buurtvereniging Het Noorderpark was ooit een bloeiende vereniging met een eigen clubblad en met veel georganiseerde activiteiten, waaronder klaverjassen, sjoelen, een creaclub, gymclub, kinderclub en activiteiten voor de jeugd zoals jeugdreisjes en een Sinterklaasmiddag. De vereniging telde ooit meer dan 500 leden. Nu zijn dat er nog enkele tientallen, ook mede door de coronaperiode van de afgelopen twee jaar. Voorzitter Kuiper, die met pijn in het hart de vereniging zag aftakelen, weet daar wel een reden voor. ,,De afgelopen jaren ging het hard achteruit. De herstructurering van de wijk in 1998 koste veel leden, maar ook ligt de interesse van mensen nu veelal elders, vooral ook bij de jeugd. Op klaverjasavonden kwamen niet zelden honderd deelnemers en ook andere activiteiten waren zeer in trek, voor zowel volwassenen als jeugd.” De drukke feestavonden en toneelavonden zijn al lang verleden tijd en ook het vinden van bestuursleden is volgens Kuiper een probleem. Hij als voorzitter en een secretaris/penningmeester hebben de club tot het einde draaiende gehouden. Maar er bleek geen andere mogelijkheid dan de vereniging op te heffen. Alle leden ontvingen een waardebon. Het overgebleven saldo op de rekening is aan een aantal goede doelen geschonken. Dat vond donderdagavond in De Kern plaats in de vorm van het aanbieden van een cheque. Die waren voor wijkcentrum De Kern, Stichting Sint Jozef, Vrienden van Voor Anker, De Burcht, hospice Het Gasthuis en het Brandweermuseum. Zij kregen een cheque van 1000 euro, en daar waren de zes bijzonder mee ingenomen. Dat stond in schril contrast met het gevoel van de twee overgebleven bestuursleden van de buurtvereniging. ,,Voor ons is dit een beroerde avond, maar het is zoals het is’’, aldus voorzitter Kuiper.