Het huidige pand van Humanitas Midden-Groningen in Hoogezand.
Het huidige pand van Humanitas Midden-Groningen in Hoogezand.

Veel belangstelling voor één Sociaal Plein in Midden-Groningen

Algemeen

HOOGEZAND - Er is bij organisaties die werkzaam zijn in Midden-Groningen belangstelling voor het opzetten van en deelnemen aan één Sociaal Plein. Zoals eerder gemeld zijn daartoe initiatieven ontwikkeld door onder meer Humanitas. Sociale dienstverleners willen in de toekomst zoveel mogelijk vanuit één gebouw werken.

Een aantal organisaties in Midden-Groningen heeft elkaar gevonden om te komen tot de ontwikkeling van een Sociaal Plein: een soort ‘winkelcentrum’ waar sociale dienstverleners onder één dak zitten. In deze voor Nederland unieke opzet is ook ruimte voor werkprojecten zoals een kringloopwinkel en ondernemers. Het projectplan voor dit Sociaal Plein, zoals de werktitel luidt, wordt binnenkort uitgewerkt.

Organisaties die te kennen hebben gegeven mee te willen werken aan het ontwikkelen van dat plan zijn Humanitas Midden-Groningen, Kledingbank Maxima, Voedselbank Midden-Groningen, Stichting Leergeld, Computerbank, Huisraadbank, de Midden-Groningse Uitdaging, WerkPro en speelgoedbank Amalia.

Het idee is ontstaan omdat organisaties als Humanitas, Stichting Leergeld en Kledingbank Maxima op korte termijn worden geconfronteerd met een huisvestingsprobleem. Hun huidige onderkomens verdwijnen.

Het Sociaal Plein moet een maatschappelijke doelstelling hebben en een ideëel karakter. Daarom kunnen ook andere organisaties onderdak krijgen in het Sociaal Plein. Sociale Teams en Kwartier Zorg & Welzijn zouden ook geïnteresseerd zijn en in de toekomst is deelname denkbaar van bijvoorbeeld professionele aanbieders van diensten voor de beoogde doelgroep. En mogelijk ook van aanbieders van cursussen voor laaggeletterdheid, diverse vaardigheden, inburgering, vrijetijdsbesteding en mogelijk werkprojecten als een kringloopwinkel en Repair Café. Ook zou er een eetcafé en koffieruimtes voor bezoekers moeten komen.

De Midden-Groningse Uitdaging is nauw betrokken bij de voorbereidingen en dat heeft geleid tot interesse van commerciële partners zoals Rabobank en ondernemers. Het idee van het ontwikkelen van een Sociaal Plein is ook besproken met het college van B en W van Midden-Groningen. Voor financiering van het Sociaal Plein wordt gekeken naar de gemeente, provincie, het Nationaal Programma Groningen en fondsen. Ook de Rabobank en ondernemers hebben positief gereageerd op het voorstel.

Behalve dat deze centraal gelegen en met het openbaar vervoer goed bereikbaar moet zijn, is er nog niets bekend over een mogelijke locatie. Een werkgroep is aan de slag om een projectplan te maken. Dat zal in de loop van dit jaar gereed zijn.