De gaslocatie aan de Oosterzandenweg tussen Tjuchem en Siddeburen.
De gaslocatie aan de Oosterzandenweg tussen Tjuchem en Siddeburen.

Motie naar Den Haag tegen extra gaswinning

Algemeen

HOOGEZAND - De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft donderdagavond in een spoedvergadering een motie aangenomen tegen de plannen van het kabinet om de winning uit het Groninger gasveld in het huidige gasjaar te verdubbelen. De motie werd ingediend door Gemeentebelangen, onder het motto ‘de overheid komt haar afspraken niet na’.

In het spoeddebat kwam die voorgenomen verhoging van de gaswinning aan de orde. De motie gaat in op de door de minister van EZK gezonden brief aan de Kamer, dat er 7,6 miljard kuub gas moet worden gewonnen uit het Groningenveld, twee keer zoveel als was afgesproken. De inleiding van de motie omschrijft dat ‘de democratische rechtsorde die het fundament is van onze samenleving barsten heeft opgelopen doordat de Rijksoverheid afspraken maakt en deze vervolgens niet nakomt. De Rijksoverheid heeft uitgesproken het vertrouwen te willen herstellen en een betrouwbare partner te willen zijn, maar het weer niet nakomen van afspraken en beloften heeft het tegenovergestelde effect’.

De motie zelf stelt dat er niet lichtzinnig met de veiligheid van Groningers mag worden omgegaan. Dat de gemeente Midden-Groningen in het kader van de energietransitie afspraken heeft gemaakt om een meer dan proportionele bijdrage te leveren aan de energiebehoefte in Nederland en dat afspraken niet eenzijdig kunnen zijn en hiervoor een krachtig signaal nodig is. De motie stelt nadrukkelijk de nadere uitwerking op te schorten en andere afspraken op het gebied van warmtetransitie, zolang het daadwerkelijk afgesproken te verstevigen dan wel te herbouwen aantal huizen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald en totdat iedereen in aanmerking komt voor de bijdrage van 10.000 euro op grond van het bestuursakkoord, en de gaskraan daadwerkelijk dicht gaat.

De motie werd gesteund door VVD, Lijst Henk Bos, SP, CU, PvdA en LMG. Tegen stemden CDA, D66 en GL. De motie werd aangenomen met 23 stemmen voor en 6 tegen.