Afbeelding

GroenLinks in M-G raakt raadszetel kwijt

Algemeen

HOOGEZAND - GroenLinks in de gemeenteraad van Midden-Groningen raakt een zetel kwijt en houdt er nu nog twee over. Daar staat tegenover dat er een nieuwe ‘partij’ bijkomt, want GroenLinks-raadslid Henk Bos gaat op persoonlijke titel verder.

In een brief aan burgemeester Hoogendoorn heeft Bos laten weten dat hij onder eigen naam gemeenteraadslid zal zijn en niet van GroenLinks. Sinds 2018 zat hij in de raad namens die partij. De hoofdreden voor zijn beslissing is de instemming van GroenLinks landelijk met de Tijdelijke Wet Groningen. Bovendien is hij ontevreden over de GroenLinks-behandeling van het gaswinningsdossier. Beide punten betekenen voor Bos dat hij zijn lidmaatschap van GroenLinks opzegt, hetgeen automatisch betekent dat hij de GroenLinks-zetel in de gemeenteraad moet opgeven.

,,In plaats van de zetel terug te geven aan GroenLinks kiest hij er voor zijn plek te blijven bezetten, maar nu dus op persoonlijke titel. Het bestuur van GroenLinks en de GroenLinks-fractie reageren teleurgesteld en tegelijkertijd met begrip op het besluit van Bos’’, aldus fractievoorzitter Mariët Bosman.

De teleurstelling zit er volgens haar vooral in dat de derde zetel in de gemeenteraad nu verloren gaat. Het bestuur van GroenLinks Midden-Groningen is van mening dat als een raadslid zich niet langer kan verenigen met de keuze van zijn partij - ook al betreft het een landelijke keuze - dan treed je terug en laat de fractie intact. ,,Immers, die zetel heeft Bos niet op persoonlijke titel verkregen, maar dankzij GroenLinks’’, aldus Bosman. Ze zegt wel begrip te hebben voor zijn afwijkende standpunt. ,,We hebben gesproken over de beweegredenen van Henk Bos en we hopen dit laatste jaar in de raad nog te kunnen blijven samenwerken op raadsniveau. Uiteraard had ik liever de zetel binnen de eigen fractie behouden, maar wij respecteren zijn beslissing.’’