<p>De overheden in Groningen en Noord-Drenthe pleiten voor een rechtvaardige en ruimhartige afhandeling van mijnbouwschade.</p>

De overheden in Groningen en Noord-Drenthe pleiten voor een rechtvaardige en ruimhartige afhandeling van mijnbouwschade.

‘Geef inwoners houvast met schade-afhandeling’

  voorlezen