De pluimveehouderij in Noordbroek die mag uitbreiden.
De pluimveehouderij in Noordbroek die mag uitbreiden.

Pluimveehouderij in Noordbroek kan uitbreiden

Algemeen

NOORDBROEK - Een pluimveebedrijf in Noordbroek kan, wat de gemeente Midden-Groningen betreft, uitbreiden. Er komen daar meer gronden beschikbaar zodat de kippen buiten kunnen lopen.

Het agrarisch bedrijf aan de Noorderstraat 25 in Noordbroek heeft plannen om het pluimveehouderijbedrijf uit te breiden. De uitbreiding van de stallen en de realisatie van overdekte scharrelruimten heeft een verbetering van dierenwelzijn als gevolg. Het aantal kuikens neemt niet toe.

Het gemeentebestuur van Midden-Groningen is voornemens om aan de gevraagde uitbreiding medewerking te verlenen, mede omdat er zowel planologisch als milieutechnisch geen belemmeringen zijn. Voor de uitbreiding wordt een planologische procedure gevolgd. Onderdeel van die procedure is het vragen van een verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad. Na het afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen zal het ontwerpbesluit van de raad samen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd.

Er zijn volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen geen bezwaren van omwonenden tegen de plannen van het pluimveebedrijf bij de gemeente binnengekomen. Het aantal kuikens blijft hetzelfde, alleen krijgen de dieren zowel binnen als buiten meer bewegingsvrijheid waardoor het welzijn van het pluimvee voordat ze gebruikt gaan worden voor de consumptie nog een tijdje wordt verhoogd.