Afbeelding

Forse afname aantal WW-uitkeringen in tweede coronajaar

Algemeen

MIDDEN-GRONINGEN - In december 2021 eindigde het tweede jaar in de greep van de coronapandemie. De coronacrisis had vooral tijdens de eerste coronagolf veel invloed op de arbeidsmarkt. Daardoor steeg het aantal WW-uitkeringen in 2020. In 2021 daalde de WW juist sterk, en kwam lager uit dan vóór de crisis. In december 2021 was het aantal uitkeringen in de provincie Groningen een derde lager dan een jaar eerder.

Eind december telde Groningen 6211 WW-uitkeringen. Dat is 2,0 procent van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december toe met 496 uitkeringen (8,7 procent) ten opzichte van vorige maand. Het is gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen stijgt in december. Dit heeft te maken met de afnemende werkgelegenheid in seizoensgevoelige sectoren. Zo nam de WW in Groningen met name toe vanuit de uitzendsector, horeca en bouw. Eind december 2021 was het aantal WW-uitkeringen in Groningen ruim lager dan een jaar eerder (33,6 procent). Sinds driekwart jaar ligt de WW weer onder het niveau van eind 2019, vlak voor de uitbraak van de coronapandemie.

In de gemeente Midden-Groningen steeg het aantal WW-uitkeringen in december met 6,5 procent: van 672 naar 716. Momenteel zit 2,3 procent van de beroepsbevolking in Midden-Groningen zonder werk. Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal WW-uitkeringen in Midden-Groningen met 28,0 procent gedaald.

De afgelopen twee jaren had de coronacrisis veel invloed op de arbeidsmarkt. Vooral tijdens de eerste coronagolf (vanaf maart 2020) liep het aantal WW-uitkeringen flink op. Daarna daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Dit voorkwam veel ontslagen. Toch nam het aantal uitkeringen in 2020 toe ten opzichte van eind 2019. Die toename was in Groningen (21 procent) wel kleiner dan landelijk (28 procent). Een verklaring is de regionale sectorstructuur. Zo zijn er in de regio relatief veel banen in de sector zorg en welzijn. In deze sector bleef grote vraag naar personeel en daalde de WW in 2020.

Ondanks verschillende lockdowns herstelden de economie en arbeidsmarkt zich in 2021. Het aantal WW-uitkeringen nam sterk af, en kwam duidelijk lager uit dan voor de coronacrisis. In een jaar tijd daalde dit aantal met circa een derde, zowel landelijk als in Groningen.

Eind december telde Nederland 191.775 WW-uitkeringen. Dat is 2,1 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder waren er 189.228 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee toe met 1,3 procent ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis daalde het aantal WW-uitkeringen met 32,9 procent.