Afbeelding

Midden-Groningen start met nieuwe Omgevingsvisie

Algemeen

HOOGEZAND - De gemeente Midden-Groningen gaat werken aan de voorbereidingen op de Omgevingswet. De invoering daarvan is reeds een aantal malen uitgesteld, maar zal volgens de laatste planning van het Rijk met ingang van 1 juli 2022 worden doorgevoerd. 

Een onderdeel van de implementatie, het procesmatig en planmatig invoeren van een vernieuwing of verandering voor die nieuwe Omgevingswet is de gemeentelijke omgevingsvisie. Die vormt het hoofdkader van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze gemeente en geeft de contouren weer van waaraan ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen. Eén van de stappen daarvan is het ‘strategisch ontwikkeldocument’. Daarin staan toekomstkansen die de gemeente kunnen helpen om de brede welvaart voor haar inwoners te vergroten.

Ook staat in het document de manier waarmee de gemeente wil gaan werken met haar omgevingsvisie: gebiedsgericht en door waarden gedreven. Nog vóór de zomer checkt de gemeente de aanpak voor haar omgevingsvisie bij de inwoners en wordt de bevolking over de toekomstkansen die de gemeente ziet geïnformeerd. Na de zomer wordt de omgevingsvisie opgesteld en eind dit jaar vastgesteld.