Afbeelding

Drie ton extra voor scholing en stageplaatsen

GRONINGEN - De provincie Groningen stelt 200.000 euro extra beschikbaar voor de subsidieregeling arbeidsmarktscholing en 100.000 euro voor stageplaatsen. De regelingen uit het Coronafonds zijn zeer succesvol gebleken sinds de opening op 1 maart. Werkgevers kunnen met deze extra budgetten verder investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers, maar ook een veilige stageplaats aan studenten bieden.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: ,,In een snel veranderende arbeidsmarkt - mede veroorzaakt door corona - moeten mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Deze regelingen zijn zo succesvol omdat scholing en stage ├ęcht belangrijk zijn en hier ook veel behoefte aan is vanuit de ondernemers. Een leven lang ontwikkelen is nodig om goed mee te kunnen bewegen met veranderingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven worden hierdoor weerbaarder en flexibeler. De Groningse arbeidsmarkt krijgt mede hierdoor een impuls.''
Het extra budget van 200.000 euro is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of organisaties die ondanks de coronacrisis investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. Door het stimuleren van scholingsactiviteiten wordt de Groningse arbeidsmarkt versterkt en het kennisniveau bij werkgevers en werknemers vergroot.
Met de extra 100.000 euro worden ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties gestimuleerd om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO, HBO en WO.