Gesprek over Transitie-visie

HOOGEZAND - Voor het opstellen van de Transitie-visie Warmte (TVW) is een eerste verkenning opgesteld met daarin opgenomen kenmerken van de woningvoorraad in Midden-Groningen op basis van technische en sociaaleconomische factoren.
Op basis van deze rapportage gaat het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen met de gemeenteraad in gesprek. Dat gesprek moet inzicht verschaffen in welke criteria de gemeenteraad belangrijk vindt om tot een selectie van wijken en buurten te komen waar de gemeente het eerst aan de slag gaat met een ander systeem van warmte in de huizen.
De voornaamste vragen zijn daarbij: Willen we snel resultaat bereiken? En willen we eerst aan de slag in buurten waar energiearmoede heerst? Met deze inzichten kan de Transitie-visie Warmte in de gemeente Midden-Groningen verder worden uitgewerkt.