Wethouder Boersma opende in 2019 in stijl de Huisraadbank, die nu op zoek is naar een andere ruimte.
Wethouder Boersma opende in 2019 in stijl de Huisraadbank, die nu op zoek is naar een andere ruimte.

Huisraadbank Midden-Groningen op zoek naar andere ruimte

HOOGEZAND - Na overleg met diverse partijen en ook het zoeken naar een oplossing samen met Humanitas, Voedselbank, Computerbank en de Kledingbank, is er geen oplossing gevonden voor een vervolg voor de Huisraadbank. Men moet nu op zoek naar een andere ruimte.

In Midden-Groningen bestaat sinds 2019 een Huisraadbank. De Huisraadbank is een initiatief van de Midden-Groningse Uitdaging. Op dit moment is de Huisraadbank nog gevestigd bij Mondial Oostland Verhuizingen in Kolham. Omdat dit bedrijf de ruimte nodig heeft, moet de Huisraadbank op zoek naar een ander onderkomen.
De Huisraadbank stelt gratis huisraad ter beschikking aan mensen die dit vaak hard nodig hebben, omdat er geen geld beschikbaar is voor de aanschaf van een bed of een tafel. Regelmatig worden hulpverleners geconfronteerd met situaties, waarbij mensen wel een huis hebben, maar geen of nauwelijks huisraad. Bijvoorbeeld geen bed om in te slapen of een tafel om bij te eten. De hulpverlener doet dan een beroep op de Huisraadbank om de persoon of het gezin te helpen. Dat gebeurt vanuit verschillende organisaties. Vrijwillige begeleiders zijn vaak ontzettend blij om de mensen die ze begeleiden een oplossing te kunnen bieden. Voor veel mensen die in een moeilijke situatie verkeren, is de Huisraadbank een uitkomst. Het budget is vaak zo gering dat ook de kringloopwinkel geen optie is.
Om de Huisraadbank te kunnen laten bestaan is de Midden-Groningse Uitdaging op zoek naar opslagruimte. Belangrijkste voorwaarde voor de opslag is dat de ruimte droog en goed bereikbaar moet zijn. Wanneer iemand een oplossing kan bieden, dan wordt diegene verzocht contact op te nemen met Irma van der Meij via het e-mailadres info@middengroningseuitdaging.nl.