Start regeling immateriële schade loopt vertraging op

REGIO - De regeling voor mensen in het Groninger aardbevingsgebied met immateriële schade gaat later van start dan was gepland. Als nieuwe startdatum heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nu juni gepland.

De regeling zal dan gefaseerd van start gaan. Dat houdt in dat men start met honderd huishoudens. De regeling voor vergoeding van immateriële schade is bijzonder. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de omvang. Het IMG handelt aanvragen tot vergoeding van immateriële schade af op basis van het civiele aansprakelijkheidsrecht en dat wettelijke kader is beperkt.

Het verzoeken om een vergoeding voor immateriële schade is voor de aanvrager een complex proces. De aanvrager moet zelf aantonen dat er sprake is van een zogenoemde ‘persoonsaantasting’. Het IMG vindt het belangrijk dat de drempel voor burgers laag ligt en dat burgers zoveel mogelijk worden ontzorgd. Daarom probeert men IMG de procedure zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, door aanvragers te helpen bij het onderbouwen van een persoonsaantasting. Dat doet het IMG onder meer door benodigde gegevens te verzamelen en klaar te zetten voor de aanvrager.

,,Het is voor ons een enorme worsteling om dit goed voor elkaar te krijgen. Het is vooraf nauwelijks te voorzien hoe mensen op de regeling gaan reageren en in hoeverre we bieden wat ze nodig hebben. Bedoeling is dat ze erkenning van het leed ervaren. De kans is daarbij aanwezig dat een deel van hen teleurgesteld zal zijn in de uitkomst”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van het IMG.

De vergoeding van immateriële schade is hoogstpersoonlijk en komt zowel voor woningeigenaren, inwonende meerderjarigen, huurders als minderjarigen beschikbaar. Het gaat voor volwassenen om vaste bedragen van 1.500 euro in het geval van een persoonsaantasting, 3.000 euro in het geval van ernstige persoonsaantasting en of 5.000 euro in het geval van bijzonder ernstige persoonsaantasting. De hoogte van het bedrag is dus afhankelijke van de ernst van de situatie. Voor minderjarigen wordt de schadeomvang omwille van eenvoud afgeleid van de beoordeling van de ouders. De vergoeding voor immateriële schade staat los van een eventuele vergoeding van bijvoorbeeld fysieke schade (zoals scheuren in muren), waardedaling van woningen, omzetderving bij ondernemers en kosten voor psychologische hulp.