Burgemeester Hoogendoorn spreekt genodigden en nieuwe bewoners toe tijdens de start van de nieuwbouw.
Burgemeester Hoogendoorn spreekt genodigden en nieuwe bewoners toe tijdens de start van de nieuwbouw.

Inwoners van Westerbroek boos: ‘verkeerde voorstelling van zaken'

WESTERBROEK - Er wordt volgens inwoners van Westerbroek een niet helemaal correcte voorstelling van zaken gegeven rond de realisatie van de bouw van tien nieuwe woningen in dat dorp. Inwoners krijgen volgens hen onterecht de zwarte piet toegespeeld terwijl oorzaak en gevolg anders liggen.

Zoals gemeld werd vorige week het startsein gegeven voor de bouw van tien nieuwe woningen op het voormalige tennisbaanterrein. De starthandeling kende een lange voorgeschiedenis, zo memoreerde Hans Berens, voorzitter van de dorpsvereniging. Westerbroekster Jack Koster van JK Houses BV bood aan om het terrein te ontwikkelen tot woningbouw. Afgesproken werd dat de grondopbrengst naar de dorpsvereniging zou vloeien. ,,Vanwege inpassing van wensen van omwonenden heeft de bestemmingsplanprocedure geruime tijd geduurd. Koster presenteerde zijn plan al in 2015'', zo liet Berens weten.
En dat is tegen het zere been van inwoners, want zo stellen zij: ,,Hier wordt gesuggereerd dat omwonenden de zaak zouden hebben tegengewerkt of vertraagd. De oorzaak van de geruime tijd lag niet bij omwonenden, maar eerder bij de opstellers van het bestemmingsplan en de uitvoerder(s) ervan.”
,,Als omwonende heb ik gebruik gemaakt van mijn recht om binnen de daarvoor geldende termijnen mijn visie op het plan te ventileren en dat heeft naar mijn mening geen noemenswaardige vertraging opgeleverd'', aldus een omwonende.
Nadat in 2015 Koster het plan had gepresenteerd, is in 2016 en 2017 niets gebeurd, zo wordt gesteld. Pas in 2018, op 22 februari, kwam het eerste ontwerp en in december 2018 het tweede. In juni 2019 stelde de gemeenteraad het plan vast en wat er in 2019 en 2020 verder is gebeurd, weten de inwoners niet, totdat nu pas de uitvoering is gestart.