Voor het centrumplan Hart van Muntendam is nu één projectwethouder aangesteld.
Voor het centrumplan Hart van Muntendam is nu één projectwethouder aangesteld.

Erik Drenth projectwethouder voor centrumplan Muntendam

Algemeen

MUNTENDAM – Wethouder Erik Drenth wordt de projectwethouder voor de centrumontwikkeling ‘Hart van Muntendam’, inclusief de locatiekeuze van een nieuw kindcentrum in die plaats.

Daarmee slaat het college van B en W van de gemeente Midden-Groningen een nieuwe weg in door projectwethouders bij complexe projecten te benoemen. Het college besloot deze week tot een aanpassing van de portefeuilleverdeling. Het gaat hier om complexe portefeuille-overstijgende projecten die erbij gebaat zijn dat de aansturing en verantwoordelijkheid voortaan bij één wethouder komen te liggen. Behalve de projecten in Muntendam wordt Evert Offereins wethouder voor het project ‘Integraal plan Zuidlaardermeer’.

Als het definitieve besluit over de locatie voor het kindcentrum komt, valt dat onder de verantwoordelijkheid van de wethouder onderwijs (ook Erik Drenth) en behoort het kindcentrum niet meer tot het centrumproject. Beide projecten vragen om een directere aansturing door één verantwoordelijke. Wethouder Markus Ploeger van Financiën zegt daarover: ,,In het collegeprogramma staat dat het college een gedreven team is dat elkaar uitdaagt, elkaar aanspreekt, over de eigen portefeuilles heen kijkt en gerichte sturing geeft. Op basis hiervan constateren wij dat er op dit moment een tweetal expliciet genoemde onderwerpen in het collegeprogramma staan die vragen om een meer directe aansturing.’’ 

Beide vraagstukken worden projectmatig opgepakt. Dat houdt onder andere in dat een stuurgroep en een (ambtelijke) werkgroep worden samengesteld en dat op basis van een projectopdracht wordt gewerkt. De stuurgroep komt onder leiding van de projectwethouder te staan, met daarin ook de inbreng van andere (betrokken) portefeuillehouders. Het college heeft met deze verschuivingen oog voor het maatschappelijk belang van deze projecten. Het doel en de uitgangspunten van deze projecten maakt het college samen met de gemeenteraad.